Życzenia na Boże Narodzenie

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”.

Wspólnota KEFAS życzy wszystkim błogosławieństwa Bożego od narodzonego Jezusa, radości, spokoju na czas świętowania i wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku.