Przebieg modlitwy za miasto

„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.”. (Mk 1,1)
Jeżeli w twojej okolicy są problemy np.: z uciążliwymi sąsiadami, może widzisz złe traktowanie pracowników pobliskich firm, widzisz niesprawiedliwość urzędników…              nie czekaj! Poproś bliską tobie osobę, kogoś z rodziny, znajomych, kolegów, przyjaciół i przejdź się na spacer - patrol modlitewny, pospaceruj wokół miejsca modląc się za tę trudną sytuację. Nic prostszego. Pan Bóg dał nam dar modlitwy i możemy modlić się zawsze i wszędzie w każdej sytuacji i w każdym czasie.
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)
Dobrze, gdy na spacer wybiera się dwóch lub więcej osób (można oczywiście spacerować pojedynczo). Spacerujemy wokół omadlanych miejsc. Spacerując ulicami miasta, miejscowości zawierzamy Bogu wszystkie instytucje, urzędy, więzienia, osoby tam pracujące, szpitale, domy, mieszkania, sklepy, zakłady pracy, szkoły itd. Obejmujemy modlitwą również kapłanów, osoby życia publicznego, miejsca użyteczności publicznej, restauracje oraz przechodniów. Modląc się przed np. szpitalem, obejmujemy również nasza myślą i modlitwą obejmujemy całą służbę zdrowia, modląc się w pobliżu szkoły obejmujemy modlitwą wszystkie szkoły, nauczycieli i uczniów. 
Przed wyjściem na spacer - patrol modlitewny:
- wspólnie powierzamy Bogu nas samych
- prosimy, aby Krew Jezusa Chrystusa spoczęła na nas i na naszych najbliższych. Powierzamy w tej modlitwie nasze rodziny, miejsca pracy i wszystko co nas po ludzku określa i do nas należy.
Podczas spaceru –patrolu modlitewnego:
Na początku modlitwy przyzywamy Ducha Świętego, prosząc o jedność w naszej modlitwie z Nim i między nami. Prosimy o światło i prowadzenie, a przede wszystkim by każde wypowiedziane słowo było na chwałę Boga. Podczas tej modlitwy staramy się wielbić Boga, wierząc że ta modlitwa jest Mu szczególnie miła. Błogosławimy Boga w mijanych przechodniach, we wszystkich sytuacjach, osobach związanych z omadlanym miejscem. Można modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego, różańcem, modlitwa w językach, modlitwą spontaniczną…
Ważne jest, aby naszą modlitwę patrolową uczynić pełną uwielbienia i dziękczynienia, nawet w trudnych sytuacjach, czy osobach związanych z omadlaną intencją.
Na koniec spaceru – patrolu modlitewnego dziękujemy i uwielbiamy Boga za to, co uczynił i będzie czynić.
Podczas spaceru - patrolu grupa modlitwy osłonowej wspiera i modli się za osoby będące na spacerze – patrolu, uwielbiając Boga i prosząc Maryję, Józefa, aniołów, Michała Archanioła i wszystkich świętych o opiekę na modlącymi i wstawiennictwo za nimi. Jest to bardzo ważna posługa, ponieważ podczas spaceru – patrolu modlący potrzebują szczególnej pomocy i opieki Bożej. Grupa modlitwy osłonowej składa wszystkich i wszystko u stóp Krzyża Chrystusowego i „W imię Jezusa Chrystusa wiąże wszystkie złe duchy. Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego Psalm 26
Osądź mnie sprawiedliwie, Jahwe! 
Prowadzę bowiem żywot nienaganny;
pokładam nadzieję w Jahwe,
a nie zachwiałem się.
Doświadcz mnie, Jahwe, wystaw na próbę,
przeniknij ogniem moje nerki i serce,
bo miłosierdzie Twoje mam przed oczami
i postępuję według prawdy Twojej.
Nie zasiadam pośród ludzi kłamliwych
i nie obcuję z obłudnikami.
Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców
i z bezbożnymi nie przestaję.
Umywam w niewinności ręce moje
i obchodzę dookoła Twój ołtarz, Jahwe,
wznosząc głos dziękczynienia
i głosząc wszystkie Twe przedziwne czyny.
Jahwe, umiłowałem wspaniałość Domu Twego
i miejsce, które jest siedzibą Twojej chwały.
Nie zabieraj mej duszy razem z [duszą] grzeszników,
ni mego życia wraz z [życiem] ludzi żądnych krwi,
których ręce splamione są zbrodnią,
a prawica pełna przekupnych darów.
Ja zaś prowadzę życie bez skazy.
Wybaw mnie i bądź mi miłościw!
Stopa moja spoczywa na równym gruncie.
Na zgromadzeniach będę wysławiał Jahwe
 
Jednocześnie „W imię Jezusa Chrystusa uwalniam Ducha…” (np.: prawdy, powściągliwości w mówieniu, czystości języka, pokory, zgody…). Ta modlitwa jest bardzo ważna, aby zły duch nie mógł powrócić do oczyszczonych miejsc, stąd trzeba prosić Ducha Świętego, aby zstąpił tam, gdzie dokąd panoszyło się zło.
W każdy pierwszy piątek miesiąca wszyscy uczestnicy spaceru – patrolu uczestniczą w Eucharystii i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas modlitwy wyrażamy Bogu wdzięczność i uwielbienie. Kapłan zanurza we Krwi Jezusa Chrystusa modlących się na spacerach – patrolach, ich rodziny i najbliższych. Kapłan modli się nad każdym uczestnikiem spaceru – patrolu modlitwą z nałożeniem rąk. Na zakończenie nabożeństwa, udzielane jest Błogosławieństwo i modlitwa rozesłania do posługi modlitwy za miasto. 
 
Jeżeli chcesz brać udział w spacerach – patrolach modlitewnych zgłoś się:
Formularz zgłoszenia do patrolu modlitewnego >>kliknij tutaj<<