O nas

 
 
Ruch Odnowy w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) – ruch katolicki powstały w 1967 w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem Soboru Watykańskiego II.
 
Osoby uczestniczące w Ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne "dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego". Działania członków Ruchu to między innymi ewangelizacja chrześcijan.
 
Odnowa Charyzmatyczna jako ruch w Kościele jest ruchem świeckim. Nie powstała z inicjatywy hierarchii, z dekretu magisterium Kościoła, ale zrodziła się oddolnie, jako poruszenie Ducha Świętego – najpierw wśród ludzi świeckich, którzy do dzisiaj stanowią znakomitą większość w Odnowie. I to właśnie świeccy podejmują funkcje odpowiedzialnych za poszczególne grupy i niejednokrotnie angażują się w prowadzenie formacji. Niemniej jednak, jeśli Odnowa jest ruchem kościelnym, to do warunków jej kościelnego charakteru zalicza się jedność z pasterzami Kościoła – od biskupów do kapłanów, którzy są przedstawicielami biskupa, działają w jego imieniu w ramach wspólnoty parafialnej i w jego imieniu sprawują także bezpośrednią opiekę duszpasterską nad grupami Odnowy.
 
„To niezwykłe, że przygoda ta powtarza się we wszystkich częściach świata. Poruszenie Ducha Świętego obejmuje wszystkie kontynenty, wszystkie warstwy społeczne, wszystkie środowiska. Rozpoczęło się w środowisku uniwersyteckim i rozszerza się na parafie i klasztory, powoli nawracają się księża i biskupi. Świat oczekuje od nas, że powiemy o naszym doświadczeniu Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus dla nas ? Powtórzmy sobie słowa Jezusa z ewangelii: "Za kogo mnie ludzie mają?..." - "Za kogo wy mnie macie?".”
Kard. Leon J. Suenens
 
W naszej parafii pierwsze spotkanie modlitewne Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbyło się 13 grudnia 2011 roku.  W spotkaniu uczestniczyło kilka osób. Grupa spotyka się regularnie w każdy wtorek po wieczornej mszy świętej.  Wspólnota nieustannie się rozrasta, obecnie w spotkaniach modlitewnych grupy uczestniczy około 20 osób.
 
Opiekę duszpasterską nad naszą wspólnotą sprawuje ksiądz proboszcz Andrzej Zieliński, który uczestniczy w spotkaniach modlitewnych grupy. 
 
Od maja do czerwca 2012 roku Wspólnota Odnowy Życia w Duchu Świętym odbyła seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, prowadzone przez Wspólnotę Mocni w Duchu w Łodzi, której przewodzi ojciec Remigiusz Recław SJ. W seminarium wzięło udział ponad 40 osób, ze wszystkich śremskich parafii oraz kilka osób spoza naszego dekanatu.
 
Członkowie grupy uczestniczą w dniach skupienia i rekolekcjach. 
 
Od września do czerwca w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywać się będą w kościele parafialnym pw. Bł. Michała Kozala w Śremie msze świętem z modlitwą o uzdrowienie. 
 
W dniu 9 marca 2013 roku nasza wspólnota odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach. Prosiliśmy Boga przez Maryję o nazwę naszej wspólnoty. Podczas modlitwy w sanktuarium usłyszeliśmy słowa, które wypowiedział ksiądz prowadzący modlitwę: „od samego rana chodzi za mną KEFAS”. Rozważaliśmy słowa poznania, podczas naszych spotkań modlitewnych. A nasza wspólnota ma patrona, opiekuna, przewodnika. Jest nim KEFAS. 
 
Po kilku tygodniach, z początkiem czerwca 2013 zaczęliśmy posługiwać się pełną nazwą: Wspólnota Odnowy Życia w Duchu Świętym „KEFAS” przy parafii Bł. Michała Kozala w Śremie.