Nasz patron

KEFAS

 

 

"Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" . (Mt 16, 18-19)
Kefas, czyli Piotr, prawdziwe, pierwsze imię tegoż apostoła to Szymon (Symeon), w języku hebrajskim brzmiało ono Shimeon, czyli Bóg wysłuchał. Rodzice nadawali to imię dziecku w podzięce za to, że Bóg wysłuchał ich próśb, a jednocześnie imię to oznaczało, że temu dziecku Bóg sprzyjał będzie przez wszystkie lata jego życia.
Imię Piotr, apostoł otrzymał podczas swojego pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem. Piotr zaś wywodzi się z greckiego Petros i oznacza skała, opoka, to samo znaczenie nadaje się aramejskiemu słowu Kefas.
"A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas- to znaczy: Piotr- Skała". (J 1, 42)

 

 


 

JAK SIĘ ROZPOCZĘŁO - POWOŁANIE

 

"Raz - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim". (Łk 5, 1-11)
Wiara Szymona jest znakiem dla samego Jezusa, że jest on dobrym kandydatem do posługi apostolskiej. Skoro Szymon gotów był uwierzyć Jezusowi od razu, nie znając Go, skoro podjął próbę mimo wcześniejszego fiaska, pozwalało to sądzić (a Jezus był tego pewien), że człowiek ten wiele razy gotów będzie próbować i walczyć o to co ważne. A że wiara jego była bardzo silna, co udowodnił przy pierwszym spotkaniu z Jezusem, mógł krzewić wiarę i nieść świadectwo innym. Był bowiem przekonywującym i żywym dowodem na to, że wiara czyni wszelakie cuda.


 

PRZY CHRYSTUSIE

 

Piotr kilkakrotnie podczas swojej drogi u boku Chrystusa pokazał, że jest inny niż pozostali, że ma swoje zdanie, że jest człowiekiem twardym i silnym. Niemniej, chyba najlepiej pamiętanym przez wszystkich fragmentem ewangelii jest zaparcie się św. Piotra.
"Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: - Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: - Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz". (Łk 22, 31-34)
Zdarzenie to rzutowało według wielu na postać Piotra, szczególnie, że to właśnie jego Chrystus darzył dużym zaufaniem i miłością. Piotr towarzyszył Jezusowi w bardzo ważnych chwilach Jego życia, w tym między innymi na górze Tabor podczas przemienienia.
"Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: - Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: - To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: - Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa".(Mt 17, 1-8)
Piotra był obecny podczas wskrzeszenia córki Jaira.
"Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: - Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela! Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: - Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: - Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: - Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało". (Łk 8, 49-56)

 

Piotr towarzyszył również Nauczycielowi w Ogrójcu.

 

"A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: - Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: - Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił: - Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: - Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? - Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: - Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca". (Mk 14, 33-42)
Piotr towarzyszył Jezusowi w trzech istotnych chwilach Jego życia: wskrzeszenie, przemienienie, śmierć. Każde z tych zdarzeń ma inny, silnie symboliczny wydźwięk. Dlatego Szymon Piotr zwany również Skałą i Opoką musiał w nich uczestniczyć. Jako, że tego apostoła Chrystus wybrał na pierwszego budowniczego Kościoła, wybrał go też jako świadka tychże wydarzeń, by mógł on dawać o nich osobiste świadectwo oparte na własnym doświadczeniu. Relacje Piotra miały być niezastąpione.
Św. Piotr jest autorem dwóch listów wchodzących w skład Biblii jako listy Apostolskie. Kierowane były do wiernych w Azji Mniejszej, którzy byli prześladowani przez pogan.

 


 

W imię św. Piotra

 

Boże, któryś świętego Piotra rybaka wywyższył na księcia Apostołów i głowę Swego Kościoła świętego, prosimy Cię w imię zasług jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do Swej trzody. Spraw, abyśmy chętnie słuchali jego głosu i nauki i poszli w jego ślady, i abyśmy się, kiedyś dostali do tego Królestwa, w którym Ty Chryste Panie, jako najwyższy Pasterz, którego namiestnikiem na ziemi był Piotr, żyjesz i na wieki królujesz. Amen.

 


 

Litania do św. Piotra Apostoła

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze, Apostole - módl się za nami,
Święty Piotrze, Synu Jony z Betsaidy - módl się za nami,
Święty Piotrze, miłujący Pana ponad wszystko - módl się za nami,
Święty Piotrze, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, Świadku Przemienienia na górze Tabor - módl się za nami,
Święty Piotrze, widzący w Jezusie Mesjasza - módl się za nami,
Święty Piotrze, chodzący po jeziorze wraz z Chrystusem - módl się za nami,
Święty Piotrze, broniący Jezusa przed pojmaniem - módl się za nami,
Święty Piotrze, napełniony Duchem Świętym - módl się za nami,
Święty Piotrze, odważny wyznawco Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, uwolniony z więzienia przez Anioła - módl się za nami,
Święty Piotrze, Wielki Rybaku - módl się za nami,
Święty Piotrze, Skało i Opoko - módl się za nami,
Święty Piotrze, ustanowiony przez Zbawiciela Głową Kościoła - módl się za nami,
Święty Piotrze, męczenniku - módl się za nami,
Święty Piotrze, pierwszy Papieżu - módl się za nami,
Święty Piotrze, autorze listów Nowego Testamentu - módl się za nami,
Święty Piotrze, Patronie Bazyliki w Watykanie - módl się za nami,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, któryś Świętego Piotra rybaka wywyższył wśród Apostołów na Głowę Swego Kościoła Świętego, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do Swej trzody. Spraw, byśmy kiedyś dostali się do tego Królestwa, w którym Ty Chryste Panie, jako najwyższy Pasterz, żyjesz i na wieki królujesz. Amen.

 

 


 

Nowenna do św. Piotra

 

O święty Apostole, ponieważ jesteś Skałą, na której Wszechmogący Bóg zbudował swój Kościół, uzyskaj dla mnie proszę dary żywej wiary, silnej nadziei i płonącej miłości,
całkowitego oderwania od siebie samego, pogardy świata, cierpliwości w przeciwnościach, pokory w dobrobycie, pamięci w modlitwie, czystości serca, prawych zamiarów we wszystkich moich działaniach, staranności w spełnianiu mojego stylu życia, stałości w moich postanowieniach, rezygnacji ze wszystkiego na rzecz boskiej Woli, wytrwania w łasce Boga aż do śmierci, tak mi dopomóż, bym przez Twoje wstawiennictwo i Twoje chwalebne zasługi mógł pojawić się godzien przed Panem i wiecznym Pasterzem dusz, Jezusem Chrystusem, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków Amen.

 


 

Modlitwa do Piotra i Pawła
Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.
13 lipiec 2013
(źródło: internet)