Nasz patron

 

Nowenna do św. Piotra

 

O święty Apostole, ponieważ jesteś Skałą, na której Wszechmogący Bóg zbudował swój Kościół, uzyskaj dla mnie proszę dary żywej wiary, silnej nadziei i płonącej miłości,
całkowitego oderwania od siebie samego, pogardy świata, cierpliwości w przeciwnościach, pokory w dobrobycie, pamięci w modlitwie, czystości serca, prawych zamiarów we wszystkich moich działaniach, staranności w spełnianiu mojego stylu życia, stałości w moich postanowieniach, rezygnacji ze wszystkiego na rzecz boskiej Woli, wytrwania w łasce Boga aż do śmierci, tak mi dopomóż, bym przez Twoje wstawiennictwo i Twoje chwalebne zasługi mógł pojawić się godzien przed Panem i wiecznym Pasterzem dusz, Jezusem Chrystusem, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków Amen.