Nasz patron

 

Litania do św. Piotra Apostoła

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze, Apostole - módl się za nami,
Święty Piotrze, Synu Jony z Betsaidy - módl się za nami,
Święty Piotrze, miłujący Pana ponad wszystko - módl się za nami,
Święty Piotrze, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, Świadku Przemienienia na górze Tabor - módl się za nami,
Święty Piotrze, widzący w Jezusie Mesjasza - módl się za nami,
Święty Piotrze, chodzący po jeziorze wraz z Chrystusem - módl się za nami,
Święty Piotrze, broniący Jezusa przed pojmaniem - módl się za nami,
Święty Piotrze, napełniony Duchem Świętym - módl się za nami,
Święty Piotrze, odważny wyznawco Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, uwolniony z więzienia przez Anioła - módl się za nami,
Święty Piotrze, Wielki Rybaku - módl się za nami,
Święty Piotrze, Skało i Opoko - módl się za nami,
Święty Piotrze, ustanowiony przez Zbawiciela Głową Kościoła - módl się za nami,
Święty Piotrze, męczenniku - módl się za nami,
Święty Piotrze, pierwszy Papieżu - módl się za nami,
Święty Piotrze, autorze listów Nowego Testamentu - módl się za nami,
Święty Piotrze, Patronie Bazyliki w Watykanie - módl się za nami,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, któryś Świętego Piotra rybaka wywyższył wśród Apostołów na Głowę Swego Kościoła Świętego, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do Swej trzody. Spraw, byśmy kiedyś dostali się do tego Królestwa, w którym Ty Chryste Panie, jako najwyższy Pasterz, żyjesz i na wieki królujesz. Amen.