Gwiaździsta Procesja Różańcowa

gpr5Gwiaździsta Procesja Różańcowa ma być nie tylko znakiem, ale także konkretnym środkiem, dzięki któremu będziemy mogli budować jedność. Niech będzie to wspólne dzieło wszystkich Polaków niezależnie od wieku, czy stanu. Jako Odnowa, mamy nie tylko zainspirować, zachęcić, lecz także wraz z innymi stworzyć wielką wspólnotę modlitewną, zgromadzoną wokół Maryi. Na powyższą inicjatywę otrzymaliśmy błogosławieństwo Bpa Józefa Górzyńskiego. Idziemy kierowani Słowem Bożym otrzymanym na modlitwie:

„Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, (…) Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku!” (Syr 36,11-12)

„Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię! Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją! Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.” (Syr 36,5.7.13.16.17)

 

Procesja odbywa się 8 października 2016 o godzinie 15.00. Wyrusza spod Kościoła Bł. M. Kozala w Śremie, w kierunku Fary przechodząc przez wszystkie Kościoły parafialne Śremu.

 

Intencje modlitewne do poszczególnych części Różańca:

Radosna – dziękczynienie za Bożą opiekę nad naszym narodem na przestrzeni wieków 1 - za chrzest Polski, za chrześcijański charakter narodu, za Kościół w Polsce 2 - za polskich świętych i błogosławionych, za powstałe w naszej ojczyźnie zakony i inne dzieła Boże 3 - za wielkich królów i prezydentów, bohaterów narodowych - za wszystkich obrońców Ojczyzny, organizatorów zrywów i powstań 4 - za świadectwo wiary pokoleń Polaków 5 - za Jasną Górę – duchową stolicę Polski

Bolesna – wynagrodzenie za grzechy narodu 1 - za grzechy przeciwko życiu – aborcji i eutanazji 2 - za grzechy przeciw małżeństwu i rodzinie – pijaństwo, rozwiązłość i zdrady 3 - za grzechy demoralizowania i zaniedbywania młodych 4 - za zdrady narodu, kosmopolityzm, rokosze szlachty i za rozbiory Polski 5 - za represje władzy, zwłaszcza w okresie stalinizmu i komunizmu, za stan wojenny

Chwalebna – uwielbienie Boga troszczącego się nieustannie o nasz naród 1 - w Maryi – Królowej Polski, w Jej opiece i wstawiennictwu przez wieki 2 - w historii Polski, wielkich narodowych wydarzeniach: w bitwie pod Grunwaldem, Odsieczy wiedeńskiej ,w „cudzie nad Wisłą” i wielu innych 3 - w dziedzictwie kultury narodowej - w pisarzach, poetach(zwłaszcza w noblistach), muzykach, malarzach i innych twórcach nauki i techniki 4 - w każdym wysiłku i trudzie budowania Ojczyzny i Kościoła na przestrzeni wieków przez kapłanów i ludzi świeckich 5 - w nas samych, w naszej teraźniejszości, w ukryciu szarej codzienności

Światła - prośba o potrzebne łaski dla Ojczyzny 1 - o nową ewangelizację Polski 2 - o odnowę moralną narodu 3 - za sprawujących władzę , aby podejmowali ją na wzór Jezusa sługi 4 - o jedność Polaków, o wybaczenie winowajcom narodowym, a także osobistym 5 - o silne i mocne rodziny Do podanych powyżej intencji można również dołączyć swoje lokalne